Gračanski tunel, vježba absajl

Gračanski tunel, vježba absajl