Što je joga?

Riječ joga, u originalu „yoga” potječe iz sanskrta; iz riječi yuj, što znači povezati, sjediniti, te sufiksa „ghan“, koji znači upotpunjavanje. Yoga upućuje na jedinstvo individualnog sa univerzalnim, mikrokozmosa sa makrokozmosom, konačnog s beskonačnim. Predstavlja skup filozofskih smjernica i praktičnih vodilja o ispravnom življenju i shvaćanju prirode čovjeka, put k najvišim razinama svijesti. Pojedinac prakticira jogu kako bi otkrio svoju istinsku prirodu te naučio kvalitetno i potpuno živjeti.

Pod pojmom joge danas se uglavnom podrazumijeva Hatha Yoga, koja je samo jedna od nekoliko grana joge, a obuhvaća fizičke vježbe, disanje, meditaciju i relaksaciju. Iako je yoga puno šira od ovih aktivnosti, i one su izvrstan način da jogu približimo i uklopimo u svakodnevni život.

U današnje vrijeme, kad veliku vrijednost imaju metode i tehnike za poboljšanje zdravlja te postizanje tjelesnog, mentalnog i duševnog sklada, prakticiranje joge je jedan od načina kojim uspostavljamo harmoniju i ravnotežu sa sobom samim i svojom okolinom. Vježbe joge imaju cjelovit učinak jer uravnotežuju tijelo, um, svijest i dušu.

Vježbanjem joge već 2 puta tjedno, na vođenom satu ili u privatnosti doma, u prirodi ili ugodnom unutarnjem prostoru, pojedinac će primijetiti vidljivo poboljšanje zdravlja na svim nivoima.

 

Joga je sastavni dio aktivnosti koje potiče udruga ‘Na putu prema gore‘. Podržavajući fizičku aktivnost ali i ravnotežu svih energija tijela, izleti svjesnog planinarenja uključuju odabrane vježbe joge koje se izvode u prirodi. Također organiziramo radionice joge u prirodi kao i jogu za planinare, sportaše i rekreativce na kojima podučavamo osnovama joge; učimo praktične vježbe istezanja i jačanja muskulature, tehnike disanja koje umanjuju napor i jačaju pluća, te one usmjerene na relaksaciju uma.

Jogu vodimo u prirodi i uz more, u suradnji s našim partnerima i u sklopu naših programa aktivnog i svjesnog odmora.

Redovne satove joge u tjednom terminu u dvorani, održavamo u Zagrebu, a više pročitajte ovdje