1. tura jesenskog modula Visokogorskog tečaja ‘Na putu prema gore’ 2015. / 2016.

Osiguranim zahtjevnim putevima do vrhova Turska gora (2251m n/v) i Kranjske Rinke (2543m n/v)  u slovenskim Kamniškim Alpama…