Storžič u Kamniškim Alpama je bio mjesto ispita za polaznike Visokogorskog tečaja 2015/16, koji je uslijedio nakon nekoliko mjeseci zahtjevnih uspona po planinama kroz više godišnjih doba, učenja i vježbanja penjanja u stijeni, snijegu, klinčanim putevima i grapama.

I dogodilo se žestoko testiranje, svega dosad naučenog… bilo je tu rešetanja teorije, a i prakse 😉 Tehnike uspona i silaska niz padinu, na nagibu od 45°-50°, u smjeru Peto žrelo… izrada sidrišta, samozaustavljanje cepinom, lavinsko spašavanje, upotreba užeta, čvorovi… postavljao se i visinski šator, a izrađivao i snježni bivak…

Znojili se i rashlađivali visokogorci, ali vrijedilo je. Ispit su položili, s radošću i veseljem obilježili pola godine revnog učenja u planinama.

Facebook galerija