Planina je oduvijek bila inspiracija ljudskoj vrsti. Uzvišena tvorevina. Dom bogova. I kroz smjene civilizacija, uvijek nas je prizivala k sebi, vukla prema gore. Nešto u nama traži uspon. Traži da se pomičemo naprijed, da iskušamo svoju snagu, da steknemo nove uvide…