Klinci na putu prema gore su naše radionice sa djecom; planinarenje, orijentacija i dječji rođendani koji se odvijaju u prirodi i uključuju dinamične igre.

Smisao radionica je poticanje djece i njihovih roditelja na zdrav životni stil i načine života uz interese koji su potrebni za povoljan fizički i psihički razvoj djece.

Ciljevi koje želimo postići na radionicama su kreiranje i poticanje interesa za:

  • prirodu – upoznaj prirodu da bi je zavolio
  • ekologiju – svijest o očuvanju prirode
  • kretanje – kretanjem do zdravlja i regulacije tjelesne mase
  • pustolovinu – zabavne, dinamične aktivnosti i igre u prirodi
  • druženje – umjesto virtualnog kontakta
  • ICT – korištenje tehnologija za učenje
  • obitelj – poticanje obiteljskih druženja u prirodi

 

Kakve su nam aktivnosti? Planinarimo sa djecom, ljeti i zimi, u Hrvatskoj i u Alpama, potičemo ih na organizirane orijentacijske utrke gdje mogu pokazati svoja stečena znanja iz orijentacije u prirodi, vodimo ih ne penjanje u sigurnim uvjetima, sanjkamo se, igramo na snijegu…

Utrčavanje u cilj na orijentacijskoj utrci OK Vihor, za djecu, na Sljemenu: